Stacionarno Lijecenje

Kao i u humanoj medicini, bolnica je specijalizovani servis za teško bolesne ili povređene pacijente koji zahtevaju praćenje opšteg zdravstvenog stanja NON STOP. Ovaj servis takođe zahteva posvećenu negu osoblja i veterinara sa znanjem i iskustvom, fokusirane na lečenje i oporavak životinja. Pacijenti koji zahtevaju stacionarno lečenje i neprekidan monitoring su životinje sa: Traumatskim povredama (udar automobilom, pad sa visine), Ujednim ranama, Opekotima i povredama nakon udisanja dima, Otežanim disanjem, Iskrvarenjem i teškom anemijom, Problemom sa mokrenjem ili nemogućnošću mokrenja, Nepravilnim srčanim ritmom, Trovanjem, Lošim neurološkim stanjem praćenim učestalim, intenzivnim ili produženim napadima, Infektivnim bolestima. Bolnica se sastoji se od tri odjeljenja:

-  infektivno odjeljenje,

-  odjeljenje za mačke,

-  odjeljenje za pse

Svako odjeljenje ima komoru sa generatorom za davanje kisika.