Ortopedija

Ortopedija je grana veterinarske medicine koja se bavi proučavanjem bolesti, prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti lokomotornog sistema (sistema organa za kretanje). Uz pomoć najmodernije medicinske opreme namenjene hirurgiji i ortopediji i veterinari klinike "Veterinum" Ulcinj, konzervativno i operativno zbrinjavaju povrede kostiju, zglobova i mišića, leče hronične degenerativne i zapaljenske promene koštano-zglobnog sistema i obavljaju sve vrste zahvata.