Onkologija

Onkologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem različitih oblika tumora (raka, kancera). Broj obolelih pasa i mačaka od malignih bolesti je sve veći i glavni je uzrok smrti životinja starijih od 10 godina. Konstantno se traga za novim modalitetima terapije, sa cilljem da se pronađe što efikasnija terapija koja bi dovela do izlečenja, I što duže remisije ili kvalitetnog produženja života.