Interna

Interna veterinarska medicina je oblast veterine posvećena prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti unutrašnjih organa, i posebno je široka specijalizacija, fokusirana na otkrivanje i lečenje uzročnika bolesti jednog ili više sistema unutrašnjih organa, kao i reproduktivnog sistema zenki. Potrebne dijagnostičke procedure moguće je obaviti odmah, bez dodatnog zakazivanja i čekanja. Rezultati potrebne dijagnostike su gotovi veoma brzo, čime se skraćuje vreme postavljanja dijagnoze i započinjanja lečenja.